Poutine

Steak Fries, Gravy, Topped with Melted Mozzarella